Administratie / Boekhouding

U als ondernemer weet dat het voeren van een goede administratie meer is dan alleen boekhouden.

Uit uw administratie / boekhouding is namelijk een enorme hoeveelheid informatie te halen welke voor u van belang is om uw onderneming te managen. Een goede administratie geeft u inzicht in uw onderneming, de stand van zaken, de brutomarge, het fiscale en bedrijfseconomische resultaat, de liquiditeit en solvabiliteit, etc…

Daarom is het belangrijk een up-to-date administratie te hebben, met duidelijke overzichten, kengetallen en percentages. Het is het kompas van uw onderneming.

Wij kunnen u hierbij op vele terreinen vakkundig bijstaan, zowel adviserend als uitvoerend.

  • U kunt uw administratie geheel of deels uitbesteden, u brengt de stukken, wij boeken deze voor u in.
  • U kunt er voor kiezen de dagelijkse boekhouding in eigen beheer te houden door zelf (online) te boeken. Hiervoor hebben wij enkele voorkeuren bij de te voeren boekhoudprogramma zoals Afas Small Business, Exact Online en of E-boekhouden. Het is echter niet verplicht deze programma’s te gebruiken, u mag ook in een ander boekhoudprogramma werken.
  • Daarnaast is het mogelijk uw facturen in te scannen, waarna wij (of uzelf) de administratie tezamen met een bankenkoppeling dagelijks kunnen bijwerken, zodat u de cijfers tijdig kunt inzien.
  • Wilt u daarnaast de administratie real time inzien dan bieden wij een management dashboard zodat, ook al boekt u niet zelf, u de gehele administratie en de belangrijkste kerncijfers van uw onderneming kunt inzien.

Slide-5