Aanzeggen mag via WhatsApp

Als u als werkgever uw werknemer via WhatsApp laat weten dat u de arbeidsovereenkomst niet verlengt en werknemer reageert op dit bericht, dan heeft u volgens de Rechtbank voldaan aan de wettelijke aanzegverplichting.

Iedere werkgever is in de Wet werk en zekerheid (WWZ) sinds 1 januari 2015 verplicht om minimaal een maand voor het aflopen van elke tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden, schriftelijk aan werknemer te laten weten of zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Deze uitspraak geeft aan dat dit niet altijd officieel via een aangetekende brief hoeft te gaan, zolang  maar duidelijk is dat werknemer de boodschap heeft ontvangen.

Het is wel te adviseren in elke arbeidsovereenkomst de opzegging al te vermelden, een eventuele opzegging altijd aangetekend te versturen, of in ieder geval een bewijs van ontvangst te hebben van WhatsApp. Het niet tijdig aanzeggen kan tot een boete leiden.

Naar het nieuwsoverzicht