Aanvragen Subsidie Praktijkleren vanaf 2 juni

Deze subsidieregeling biedt werkgevers een bijdrage van maximaal € 2.700 per volledige praktijk- of leerwerkplaats. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015, 17.00 uur.

De subsidieregeling Praktijkleren is ingevoerd om de afdrachtvermindering onderwijs te vervangen. Deze regeling is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
• leerlingen die een leertraject volgen in het vmbo;
• deelnemers in het mbo met een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
• studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving, bestaande uit een combinatie van leren en werken;
• promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben met een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO;
• werknemers die een promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Naar het nieuwsoverzicht