Aanpassen basiscontracten met uw arbodienst?

In de op 28 april 2015 voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) heeft de wetgever bedacht dat een aantal nieuwe minimumtaken moeten worden geregeld in de contracten die werkgevers hebben met arbodiensten en arbodeskundigen. Werkgevers krijgen 1 jaar de tijd om hun bestaande contracten aan te passen.

In de nieuwe basiscontracten zal het volgende moeten worden opgenomen:
•indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is dient de keuze voor een deskundige werknemer hun instemming te hebben;
•werknemers dienen toegang tot de bedrijfsarts te hebben;
•de wijze waarop deskundige werknemers en bedrijfsarts hun taken in het bedrijf van de werkgever kunnen uitoefenen;
•het recht van de bedrijfsarts om iedere arbeidsplaats bij de werkgever te kunnen bezoeken en te mogen overleggen met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers;
•het recht van werknemers op een second opinion, anders dan een deskundigenoordeel van het UWV; en
•het melden van beroepsziekten.

Naar het nieuwsoverzicht