Nieuws

Privévermogen erfgenaam beter beschermd

Een erfgenaam wordt vanaf 1 september 2016 beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer onlangs heeft aangenomen. Er is vanaf 1 september pas sprake van zuivere aanvaarding als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule, die het privévermogen van de erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. De erfgenaam kan de kantonrechter op grond van deze clausule verzoeken om bescherming van zijn/haar privévermogen.

Lees meer >>

DGA pensioen in eigen beheer loopt af

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt met ingang van 1 januari 2017. Opmerkelijk genoeg staat de staatssecretaris in zijn brief van 1 juli jl. toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen de DGA de mogelijkheid krijgt om af te kopen. Bij afkoop in 2017 geldt een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 25% en in 2019 nog 19,5%. Wordt niet afgekocht, dan vindt er een overstap plaats naar een spaarvariant. Stemt de partner van de DGA niet in met de afkoop of met de overstapLees verder..

Lees meer >>