Nieuws

Alternatieven voor besparen Box3 heffing

Als vermogende spaarder betaald u nu de bekende Box3 heffing, de vermogensrendementsheffing. Dit kost u 1,2% per jaar over uw belaste vermogen (2016) en vanaf 2017 wordt een nog hogere heffing voor vermogens groter dan € 225.000 per persoon opgelegd. Zijn er alternatieven beschikbaar? Jazeker..

Lees meer >>

Beperkte gemeenschap van goederen een stapje dichterbij

De gemeenschap van goederen wordt beperkt tot het vermogen dat de huwelijkspartners opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat een partner had vóór het huwelijk – en giften en erfenissen die hij/zij ontvangt tijdens het huwelijk – blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. De Tweede Kamer heeft het hiertoe strekkende wetsvoorstel aangenomen. Leggen de huwelijkspartners niet vast wat hun vermogen was voordat zij in het huwelijk traden, of hebben zij de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet geadministreerd? Dan wordt ervan uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. Willen de huwelijkspartners dit niet, dan moetenLees verder..

Lees meer >>

Een nieuwe 25% bijtelling auto kopen doet u in 2017

Als u toch dit jaar een nieuwe auto wilt kopen die dit jaar nog onder de 25% bijtelling voor privégebruik valt, dan kunt u wellicht beter wachten tot begin volgend jaar.

Lees meer >>

Toezicht bij verbod op privégebruik auto is vereist

U heeft wellicht een werknemer met een auto van de zaak die hem ter beschikking staat, en hij heeft aangegeven er niet privé in te rijden. Dan heeft u hem dat vast wel schriftelijk verboden om bijtelling te voorkomen.

Lees meer >>