Nieuws

De VAR lijkt te gaan stoppen, onze oplossingen

Staatssecretaris Wiebes heeft toezeggingen gedaan aan de Eerste Kamer zodat waarschijnlijk op 2 februari 2016 het wetsvoorstel zal worden aangenomen om de huidige VAR te vervangen door de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties).

Lees meer >>

WKR wijzigingen 2016

Er zijn in 2016 twee grote wijzigingen in de WKR (Werkkostenregeling) volgens de Belastingdienst. Dit zijn de aanscherping van de gebruikelijkheidstoets en het belasten van rentevoordeel van personeelsleningen voor een eigen woning.

Lees meer >>

WW wijzigingen in 2016

Ingaande 1 januari 2016 treedt het laatste gedeelte van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Hiermee treedt o.a. het verkorten van de uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) in werking.

Lees meer >>

Schijnoplossing DGA-pensioen

Het heeft er alle schijn van dat de huidige mogelijkheid voor een DGA om pensioen in zijn eigen bv op te bouwen gaat verdwijnen.

Lees meer >>

Aanmerkelijke verlichting loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers nadert

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers wordt teruggebracht van 2 naar 1 jaar, zo heeft de Ministerraad onlangs besloten. Dit is een aanmerkelijke verlichting voor deze categorie werkgevers.

Lees meer >>