Nieuws

Bijhouden uren zelfstandige

Als u als inkomstenbelasting ondernemer werkzaam bent en recht wilt hebben op aftrekposten zoals de starters- en zelfstandigenaftrek, dan dient u minimaal in een kalenderjaar 1.225 uur te werken, en na drie jaar starter te zijn geweest moet dit minimaal de helft van uw totale gewerkte uren zijn. Kunt u deze uren bewijzen?

Lees meer >>

Vervanging VAR uitgesteld tot 1 april 2016

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de wettelijke regeling ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), gaat niet in op 1 januari 2016, maar pas op 1 april 2016. Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft de invoering uitgesteld vanwege de vele bezwaren die in de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel naar voren zijn gebracht. De huidige VAR-regeling wordt verlengd tot 1 april 2016.

Lees meer >>