Nieuws

Heeft u een zorgplicht in uw samenlevingscontract staan?

Woont u ongehuwd samen met uw partner en heeft u een notarieel samenlevingscontract, dan is het zolang u niet langer dan vijf jaar samenwoont met uw partner van belang dat in uw samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht is vastgelegd.

Lees meer >>

Uw FOR (fiscale Oudedagsreserve) omzetten in banksparen is voordelig

Als u nu in uw onderneming nog een oudedagsreserve heeft staan op de balans, en heeft u liquide middelen over in de zaak die u binnenkort toch niet snel nodig heeft? Dan kan het fiscaal interessant zijn deze oudedagsreserve (of een deel ervan) om te zetten in een lijfrente (banksparen).

Lees meer >>

Niet periodiek verrekenen breekt op bij einde huwelijk

Een echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. In de huwelijksakte staat een periodiek verrekenbeding. Er is echter nooit verrekend tijdens het huwelijk. Die verrekening moet alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Er ontstaan dan problemen bij de waardering van de vermogensbestanddelen en wellicht de onderneming.

Lees meer >>

Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar

Bent u gescheiden, heeft u kinderen jonger dan 21 jaar, en heeft u geen recht op kinderbijslag en uw kind heeft zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kunt u recht hebben op een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van het kind. Deze aftrek vervalt echter per 1 januari 2015.

Lees meer >>

Boete bij te weinig arbeidsongeschikten in dienst?

Bedrijven die vanaf het jaar 2017 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst hebben kunnen een boete krijgen van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplek. Dit staat in de Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. Dit wetsvoorstel ligt nu op tafel bij de Tweede kamer. Valt uw bedrijf hier straks onder?

Lees meer >>